Savijanje limova

Za savijanje limovima koristimo do 0.8 mm debljine sve vrste materijala

CNC savijanje limova

CNC SAVIJAČICA LIMOVA (SAS STROJEGRADNJA HKS–P)

Uz mogućnost automatskog programiranja, rezanja, savijanja, falcovanja itd. Dužine gotovih dijelova do 8m. Širine 1.25 m. Uz ovu mašinu savijamo i profilišemo sve vrste limova za građevinske radove i druge potrebe.

Za materijale veće debljine koristimo: CNC Hidraulička preša Trumpf Truma Bend V 130.

Osim rezanja laserom u prilici smo vam ponuditi i usluge savijanja lima. Savijanje je proizvodni proces pri kojem se metal plastično deformira i tako mu se mijenja oblik. U zavisnosti od debljine lima, dužina savijanja može iznositi do 3000 mm.

• Max debljina lima: 6mm (čelik)
• Max prirubnica, dužina: 3000 mm
• Max prirubnica, veličina: 750mm
• Kapacitet: 130 tona
• Radna brzina 10mm/s
• brzina približavanja 100mm/s
• povratna brzina 90mm/s Programibilno NC upravljanje hoda po Y i X osi
• Posjedujemo različite prizme i noževe.