Inžinjering

Jeste disciplina koja se odnosi na principe inženjerstva, fizike i nauke o materijalima za analizu, dizajn, proizvodnju i upravljanje mehaničkim sistemima.

Usluge inžinjeringa

Usluge inžinjeringa

Mašinstvo je grana inženjerstva koja uključuje proizvodnju i korištenje toplote i mehaničke snage za dizajn, proizvodnju i operiranje mašinama i alatima. Jedna je od najstarijih i najširih disciplina inženjerstva.

Naša firma nudi rješenje bilo kakvog problema što se tiče obrade materijala (rezanje, savijanje, bušenje, varenje, ugradnja) u obliku:
- 2d crteža
- 3d crteža
- Radioničkog crteža

Pri tom koristimo računarske software kao što su: Autocad, Solidworks, Photoshop, Catia i slično.